публикувано на: 25/08/2021

Как добрата счетоводна кантора ще помогне на Вашия бизнес?

В процеса на своето развитие съвсем естествено е бизнесът да се разширява, а паралелно с това да растат и неговите нужди. Възниква необходимостта от професионална подкрепа в управлението на ключовите му аспекти, в т.ч. и финансовото управление. Макар че мнозина предприемачи смятат, че използването на услугите на счетоводна къща е само един допълнителен разход, бизнес практиката е доказала значимостта на този тип услуги във времето.

Липсата на професионалист по финансовите въпроси и/или наемането на некомпетентен в областта може да ви струва немалко финансови загуби. По тази причина изборът на добра счетоводна кантора има важно значение за развитието и успеха на бизнеса още на етап стартиране.

Тук фокусираме вниманието ви върху това как добрата счетоводна кантора ще помогне на вашия бизнес, посочвайки конкретни примери.

Експертни финансово-правни консултации

Освен оперативните дейности, за които споменахме по-горе, аутсорс счетоводителят би могъл да ви бъде от полза по отношение на получаването на финансови, данъчни и правни консултации, с които да оптимизирате максималното бюджета си.

При основаването на собствена фирма значение има правната форма за регистрация на фирма, предметът на дейност и други, в този ред на мисли, от които зависят видът счетоводни услуги и цените, от които ще се възползвате. 

Счетоводителят е този, който би могъл да ви даде експертен съвет какъв тип фирма би било най-изгодно да регистрирате. Наред с това, добрата счетоводна кантора би могла да бъде сигурен съветник по всички финансово-правни казуси, които ще срещнете в процеса на работа.

Спестява ви време и ресурси

Ключова роля в управлението на бизнеса има оптимизацията по отношение на време и ресурси. Наглед обикновени оперативни дейности, като изчисляване на дължими данъци, следене на срокове и подготвяне на цялостния обем от финансово-счетоводни документи, всъщност отнемат време и немалко усилия.

Независимо от това дали управлявате малък семеен магазин, или голяма производствена фабрика - нуждата от качествени счетоводни услуги винаги е належаща.

Ако наемете щатен служител, на когото да плащате заплата, осигуровки, обезщетения и т.н., разходите за счетоводство могат да ви излязат доста скъпо. В случай че сте твърде малък бизнес, подобен разход би бил неоправдан.

Доверявайки се на качествено счетоводно обслужване, ще спестите средства и не на последно място - време, в което да се фокурите върху по-важните бизнес дела. Работата по финансовото управление, възложена на външен изпълнител - счетоводна къща, дава резултати в дългосрочен аспект, защото:

Плащате толкова, колкото използвате

Изборът на счетоводна кантора ви дава възможността да се възползвате от пакетни услуги. Различните счетоводни къщи биха разработили за вас индивидуални услуги за счетоводно обслужване, съобразно конкретните ви бизнес нужди.

Времето и усилията, прекарани в сметки, не са ваша грижа

Много собственици на малки фирми смятат, че биха могли да се справят сами с малкия финансов документооборот при стартиране. С времето обаче работата нараства, а допускането на грешки от незнание или невнимание могат да струват на бизнеса значителни разходи. С използването на услугите на счетоводна къща времето, прекарано в изчисляването на сметки, плащания по данъци, осигуровки и т.н., вече не са ваша грижа. По този начин можете да сте сигурни, че от финансова гледна точка всичко ви е изрядно.

Една публикация от:
Даниела Иванова